Plåthallar från Blidsbergs Mekaniska

AB Blidsbergs Mekaniska tillverkar prefabricerade, monteringsfärdiga hallar och byggnader sedan tidigt 60-tal. Från början var inriktningen huvudsakligen mindre förråd och bodar som användes som arbetsplatsförråd, garage m.m. Idag finns dock ett komplett prefab-system där det går att kombinera de olika modulerna till ett stort antal varianter för att passa de mest skiftande behov. Mindre förråd, hallar upp till 12,0 m samt gårds- och miljöhus är bara några exempel på vad våra hallar kan användas till. Vi lägger stor vikt vid att hålla en hög prefabriceringsgrad för att förenkla och förkorta montagetider.

Tillbaka